Өнөөдөр 2016 оны 02-р сарын 10, Лхагва гариг
Даргын мэндчилгээ

Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хорооны веб сайтад зочилсон Танд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье...

Цааш унших →
Бүх файлууд →
Хууль, тогтоомж
 • 2015 оны 315-р тогтоол
  Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 • 2015 оны 112-р тогтоол
  Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын бодлого, чиглэл баталсан 2014 оны 190 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 • Дүрэм, журмын эмхэтгэл
  Эрчим хүчний зохицуулах хорооны хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын эмхэтгэл
 • Чадлын тарифын тухай
  Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцоонд чадлын тариф шинээр нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан цахилгаан энерги ба цахилгаан чадлын талаарх ойлголтууд, тэдгээрийн ялгаа, төлбөрөө хэрхэн хянах, хэрэглээгээ зохицуулж чадлын төлбөрийг бууруулах арга замуудын талаарх зөвлөмжийг та бүхэнд хүргэж байна.
 • 2015 оны 93-р тогтоол
  Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрийн дамжуулахтай байгуулах цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний загвар
 • Тайлангийн ном 2014
  Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
 • Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын баримт бичгийн эмхэтгэл
  Тусгай зөвшөөрлийн зохицуулалтын бодлого, чиглэл; Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах журам; Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага тогтоох, үнэлэх журам
 • Гарын авлага
  Эрчим хүчний зохицуулах хороонд тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахим хэлбэрээр ирүүлэх гарын авлага
 • 2014 оны 188-р тогтоол
  Эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх журам
 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид (2015.07.30)
  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид (2015.07.30)
 • 2011 оны 95-р тогтоол
  Хэрэгцээний халуун усыг халаасан дулааны төлбөрийг тогтоох тухай
 • ТЗ хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт
  Сонирхогч хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл авах тухай өргөдлөө эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлтэй уялдуулан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
 • Эрчим хүчний тухай хууль
  Энэ хуулийн зорилт нь эрчим хүчний нөөцийг ашиглан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагаа эрхлэх, эрчим хүчний барилга байгууламж барих болон эрчим хүчийг хэрэглэхтэй холбогдон үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.
"Эрчим хүчний үнэ цэнэ" танин мэдэхүйн хүүхдийн нэвтрүүлэг

Эрчим хүч хэрхэн бүтдэг вэ?

Бүх асуултууд →
Түгээмэл асуулт
 • 1) Хэрэглэгч эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар хаана хандах вэ?
  Хэрэглэгч та эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоо болон бусад асуудлаар хамгийн эхэнд тантай эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа эрчим хүчээр хангагч аж ахуйн нэгжид өөрөөр хэлбэл Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /цахилгаан эрчим хүчээр хангагч/ эсвэл Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /дулааны эрчим хүчээр хангагч/-д хандана. Тэд таны асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол УБЦТС ТӨХК, УБДС ТӨХК-ын удирдлагад хандаж шийдүүлэх боломжтой.
  Дээрх албан тушаалтнууд асуудлыг шийдээгүй эсвэл үндэслэлгүй шийдвэр гаргасан гэж та үзвэл Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хандаж асуудлаа шийдүүлэх боломжтой. Эрчим хүчний зохицуулах газар нь хэрэглэгчдийн эрх хөндөгдсөн аливаа асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэдэг.
 • 2) Тоолуурын заалтыг хэрхэн авдаг вэ?
  Тоолуурын заалт авагч нь хуваарилсан маршрутаар хэрэглэгчтэй байгуулсан "Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-ний дагуу сар бүрийн тогтсон өдрүүдэд тоолуурын заалтыг гараар бичих буюу тоолуур унших гар удирдлагатай багаж ашиглан авдаг. Цагийн тарифт электрон тоолууртай хэрэглэгчийн тоолуурын заалтыг тоолуур унших гар удирдлагатай багажаар алсын зайнаас авах боломжтой байдаг ба энэ нь хэрэглэгч таны амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байхаас гадна хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан алдаа гарахгүй байх бүрэн үндэслэлтэй юм. Учир нь гар удирдлагатай багажны авсан заалтыг компьютерийн програмд шууд хөрвүүлэн оруулж, бодолт хийдэг давуу талтай.
 • 3) Тоолуур, хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?
  Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.
 • 4) Цахилгаан хэрэглэгчдээс суурь хураамж яагаад авдаг вэ?
  Цахилгааны хэрэглэгчдийн сарын суурь төлбөрийг 2008 оны 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 1000 төгрөгөөр тогтоон мөрдүүлж байна. Дэлхийн улс орнуудын эрчим хїчний салбарт хэрэглэгчийн олон төрлийн тариф мөрдөгддөг бөгөөд хэрэглэгчийн сарын суурь төлбөр, чадлын тариф, энергийн тариф гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүрдэж байна.
  Цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, дамжуулан түгээж, хэрэглэгчдийг ямар ч үед /хоногийн 24 цагийн турш/ цахилгаан хэрэглэхэд бэлэн байлгадаг учраас зардалд үндэслэсэн суурь хураамжийг хэрэглэгчдээс авдаг. Мөн үйлдвэрлэгч буюу дулааны цахилгаан станцууд нь цахилгаан дамжуулах сүлжээнд цахилгааныг энергийн тарифаар болон бэлэн байлгасан чадлыг чадлын тарифаар борлуулдаг.
 • 5) Гэрт хүнгүй шахуу, хэрэглээ ихсээгүй байхад төлбөр их гарлаа. Хэнд хандах вэ?
  Төлбөр их гарлаа гэж үзвэл хангагч компанийн ХҮТ-д ирж тоолуурын заалтыг нь тулгаж, шалгуулж болно. Шалгаад хэрвээ таны зүгээс гаргасан гомдол батлагдвал холбогдох арга хэмжээг авч, гомдлыг барагдуулдаг.