|
ЦЭХ-ийг хэрхэн бий болгодог вэ?
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулав.
Хэрэглэгч эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар хаана хандах вэ?
» Хэрэглэгч та эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоо болон бусад асуудлаар хамгийн эхэнд тантай эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа эрчим хүчээр хангагч аж ахуйн нэгжид өөрөөр хэлбэл Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /цахилгаан эрчим хүчээр хангагч/ эсвэл Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /дулааны эрчим хүчээр хангагч/-д хандана. Тэд таны асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол УБЦТС ТӨХК, УБДС ТӨХК-ын удирдлагад хандаж шийдүүлэх боломжтой.
Дээрх албан тушаалтнууд асуудлыг шийдээгүй эсвэл үндэслэлгүй шийдвэр гаргасан гэж та үзвэл Эрчим хүчний зохицуулах хороонд хандаж асуудлаа шийдүүлэх боломжтой. Эрчим хүчний зохицуулах газар нь хэрэглэгчдийн эрх хөндөгдсөн аливаа асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэдэг.
Тоолуурын заалтыг хэрхэн авдаг вэ?
» Тоолуурын заалт авагч нь хуваарилсан маршрутаар хэрэглэгчтэй байгуулсан "Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-ний дагуу сар бүрийн тогтсон өдрүүдэд тоолуурын заалтыг гараар бичих буюу тоолуур унших гар удирдлагатай багаж ашиглан авдаг. Цагийн тарифт электрон тоолууртай хэрэглэгчийн тоолуурын заалтыг тоолуур унших гар удирдлагатай багажаар алсын зайнаас авах боломжтой байдаг ба энэ нь хэрэглэгч таны амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүй байхаас гадна хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан алдаа гарахгүй байх бүрэн үндэслэлтэй юм. Учир нь гар удирдлагатай багажны авсан заалтыг компьютерийн програмд шууд хөрвүүлэн оруулж, бодолт хийдэг давуу талтай.
Тоолуур, хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?
» Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.
Цахилгаан хэрэглэгчдээс суурь хураамж яагаад авдаг вэ?
» Цахилгааны хэрэглэгчдийн сарын суурь төлбөрийг 2008 оны 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 1000 төгрөгөөр тогтоон мөрдүүлж байна. Дэлхийн улс орнуудын эрчим хїчний салбарт хэрэглэгчийн олон төрлийн тариф мөрдөгддөг бөгөөд хэрэглэгчийн сарын суурь төлбөр, чадлын тариф, энергийн тариф гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүрдэж байна.
Цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, дамжуулан түгээж, хэрэглэгчдийг ямар ч үед /хоногийн 24 цагийн турш/ цахилгаан хэрэглэхэд бэлэн байлгадаг учраас зардалд үндэслэсэн суурь хураамжийг хэрэглэгчдээс авдаг. Мөн үйлдвэрлэгч буюу дулааны цахилгаан станцууд нь цахилгаан дамжуулах сүлжээнд цахилгааныг энергийн тарифаар болон бэлэн байлгасан чадлыг чадлын тарифаар борлуулдаг.
Гэрт хүнгүй шахуу, хэрэглээ ихсээгүй байхад төлбөр их гарлаа. Хэнд хандах вэ?
» Төлбөр их гарлаа гэж үзвэл хангагч компанийн ХҮТ-д ирж тоолуурын заалтыг нь тулгаж, шалгуулж болно. Шалгаад хэрвээ таны зүгээс гаргасан гомдол батлагдвал холбогдох арга хэмжээг авч, гомдлыг барагдуулдаг.
Бичилт хийгдэхгүй байна?
» Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тухайн сардаа гараагүй бол харъяа дүүргийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд хандах хэрэгтэй. Таны өргөдлийн дагуу хариуцсан хэсгийн инженер шалгалт хийж, зөрчлийг арилгана. Таны сонор сэрэмж төлбөр бөөнөөр гарах, хэрэглээний тариф өөрөөр бодогдох зэрэг хүндрэлүүдээс сэргийлэх болно.
Нэхэмжлэх дээр байгаа тооцоонд хамрагдах хугацаа зөрөөд байна?
» Сарын бичилтийг сардаа багтааж төлвөл хугацаа зөрөхгүй. Хугацаа хэтрүүлж дараа сард төлж байгаа учраас банкны мэдээлэл зөрөөтэй гардаг.
Шинэ баригдсан орон сууцны борлуулалт хүлээлгэн өгөх гэсэн юм?
» Та бүрдүүлэх материалаа тэмдэглээд аваарай.
1. Албан бичиг
2. Бүх айл өрхийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
3. Эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх
4. Тоолуурын гэрчилгээ
Эдгээр материалуудыг бүрдүүлэн орон сууц шинээр хүлээн авах журмын дагуу Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн борлуулалт, тоолуур, техник үйлчилгээний хэсгийн ахлагч нарт танилцуулан гарын үсэг зуруулна. Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, хэрэглэгчийн төлөөллийн комисс гарч хүлээн авахаар зөвшөөрсний дараа баримт бүрдсэн бол гэрээгээ хийж болно.